Instrukcja

Do odbioru Internetu potrzebne są następujące urządzenia:

a) antena pracująca w paśmie 2,4GHz,

b) karta sieciowa lub AcessPoint pracujący w paśmie 2,4GHz,

c) odbiór sygnału z jednego z nadajników, nazwy nadajników rozpoczynają się nazwą: internet.rymanow.pl

 

Parametry Internetu socjalnego:

a) prędkość transmisji maksymalnie do 256kbit/s,

b) blokowane są sieci p2p,

c) długość sesji maksymalnie do 1 godziny ( po tym czasie wymagane jest ponowne połączenie).

 

Jeżeli chcesz skorzystać z Internetu socjalnego postępuj według poniższej instrukcji:

- połącz się z siecią internet.rymanow.pl

W celu podłączenia się do sieci, należy ustawić antenę w odpowiedniej polaryzacji (podana w tabelce lokalizacji nadajników: H-pozioma, V-pionowa) i skierować w kierunku najbliższego punktu dostępowego. Pomiędzy antenami konieczna jest widoczność optyczna. Na większości anten, polaryzacja oznaczona jest kreską lub strzałką.
Należy połączyć się z punktem dostępowym o najwyższej sile sygnału, najbliżej położonym do użytkownika.
Nazwy SSID punktów dostępowych to internet.rymanow.pl_ xx (xx-numer nadajnika).

- wypełnij formularz online
- w terminie do 3 dni roboczych w Urzędzie Miejskim, zaakceptuj regulamin i odbierz przyznany login oraz hasło
- połącz się ponownie się z jednym z naszych nadajników (zwykle: Połączenia sieciowe -> Połączenie sieci bezprzewodowej -> wybierzesz naszą sieć -> Połącz) i zestaw połączenie PPPoE  (instrukcja)
- Skonfiguruj połączenie PPPoE w twoim komputerze (instrukcja)

Po uzyskanym połączeniu bezprzewodowym z siecią, konfigurujemy połączenie PPPoE (instrukcja).